GMINA MICHAŁOWO
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
tel.: 85 713 17 74 faks.: 85 713 17 77
e-mail: sekretariat@michalowo.eu
Elekroniczna Skrzynka Podawcza
NIP:9662101673,  Regon: 050659438

Adres ESP  na ePUAP: URZĄD MIEJSKI W MICHAŁOWIE (/ybhh634s7p/SkrytkaESP);


BURMISTRZ MICHAŁOWA
Marek Nazarko
16-050 Michałowo
ul. Białostocka 11
tel.: 85 713 17 73
e-mail: sekretariat@michalowo.eu

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdą środę

w godzinach 9.00-15.00 oraz 15.15-16.15


SKARBNIK GMINY

Małgorzata Golak
tel.: 85 713 17 85
e-mail: golak@michalowo.eu


BIURO PODAWCZE URZĘDU MIEJSKIEGO

pokój 1, tel. 85 7131774, e-mail : sekretariat@michalowo.eu


 GOSPODARKA ODPADAMI, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

pokój 16, tel. 85 7131779


URZĄD STANU CYWILNEGO i REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik USC – Agnieszka Ancipiuk –  pokój 10, tel. 85 7131786

Referat Spraw Obywatelskich – pokój 11, tel. 85 7131787


PODATKI

pokój 8 i 9, tel. 85 7131778


REFERAT INWESTYCYJNO-GEODEZYJNY

Kierownik referatu IG – Elżbieta Rosińska – pokój 3, tel. 85 7131783

Inwestycje, projekty unijne – pokój 2 , tel. 85 7131776

Geodezja, mieszkania, gospodarka odpadami, drogi – pokój 5, tel. 85 7131781

Pozwolenia na budowę, plany zagospodarowania, wycinka drzew – pokój 4, tel. 85 7131777


REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretariat Burmistrza i Rady Miejskiej– pokój 22, tel. 85 7131773

Kadry, Informatyk – pokój 27 tel. 85 7131788

Oświata i kultura – pokój 26, tel. 85 7131789

Radca prawny – pokój 25, tel. 85 7131771


REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak – pokój 20, tel. 85 7131785

Kadry i płace – pokój 21, tel. 85 7131770

Księgowość – pokój 19, tel. 857131784