Vinaora Nivo Slider

Michałowo, ul. Wyręby, działki 1105/3 i 1106/3

Rozmiar czcionki:

 

  • Księga wieczysta.KWBI1B/00050121/7,
  • położenie w obrębie Michałowo,  gm. Michałowo, woj. podlaskie,
  • numery geodezyjne  1105/3 i 1106/3
  • powierzchnia: 0,2668ha i 0,2788ha
  •  teren nieruchomości oznaczony symbolem 7.11 PU EE przeznaczony jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowe

 

Wartość szacunkowa: 109 000,00 zł 

 

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Obręb 29 Michałowo: dz.nr 1105/3 o pow. 0,2668 ha i 1106/3 o pow. 0,2788ha o łącznej pow. 0,5456ha, działki położone przy ul. Wyręby odchodzącej od ul. Białostockiej na wyjeździe z Michałowa w kierunku Nowej Woli z ul. Hieronimowską, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezabudowanych a dalej w kierunku wschodnim zabudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i zabudowa produkcyjno-usługowa. Dostępność komunikacyjna: bezpośrednio od ulicy b/n o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, sieć wodociągowa w odległości ok. 30 m i kanalizacyjna w odległości ok. 50 m. Działka nr 1105/3 porośnięta samosiewami drzew sosny i zaskrzeczeniami. Przez nieruchomość od strony południowej przebiega linia elektryczna napowietrzna SN 15 KV z jednym słupem. Tuż przy granicy południowej nieruchomości przebiega linia elektryczna napowietrzna NN z dwoma słupami. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 20105r. teren nieruchomości oznaczony symbolem 7.11 PU EE przeznaczony jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Księga wieczysta nr KWBI1B/00050121/7.

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Wczoraj: 68
Bieżący tydzień: 396
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1939
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211506

Poland 77.1%United States 14.2%Germany 1.6% 1.2%