Vinaora Nivo Slider

Zaproszenie na sesję rady miejskiej 29 listopada

Rozmiar czcionki:

Zapraszamy na  XXI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie  w dniu 29 listopada2012 r ( czwartek) o godz. 10.00 która odbędzie się w sali narad Urzędu  Miejskiego ul. Białostocka 11.

Porządek XX Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1/  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad

2/  Zatwierdzenie porządku  XXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/  Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym

5/   Podjęcie uchwał w sprawie

  • Zmian w budżecie na 2012 rok
  • Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo na rok 2013
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Michałowo
  • Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Michałowo studentom promującym gminę Michałowo za wyniki w nauce
  • Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

6/ Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacje i odpowiedzi

9/ Sprawy różne i zapytania radnych

10/ Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 97
Bieżący tydzień: 240
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1783
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211350

Poland 77.1%United States 14.3%Germany 1.6%United Kingdom 1.2%