Vinaora Nivo Slider

WAŻNE! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Rozmiar czcionki:

Od 1 lipca 2013 całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce i tym samym w naszej gminie. Na podstawie nowych przepisów gmina przejmie obowiązek ich zbierania, a właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia kosztów z tym związanych, a zatem opłaty wnoszone przez Państwa do gminy są jedynie zwrotem kosztów gospodarki odpadami.

Dlaczego następuje zmiana?

Zmiana jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 r., nr 132, poz. 622), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z jej zapisami każda gmina została zobligowana do przejęcia od właścicieli nieruchomości wchodzących w jej skład obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz określenia odpowiednią uchwałą rady gminy wysokości opłaty za ich wywóz.

 

WAŻNE! Co musisz koniecznie zrobić przed 1 lipca?

1) Wypowiedzieć umowę dotychczasowemu odbiorcy śmieci. Jeśli tego nie zrobisz, możesz płacić podwójnie. Umowa musi przestać obowiązywać z dniem 30 czerwca. Sprawdź swój termin wypowiedzenia umowy!

2) Złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za wywóz śmieci do 30 kwietnia w pokoju nr 1 (Biuro Podawcze w Urzędzie Miejskim)

3) Zadbać o to, aby posiadać odpowiedni pojemnik. W przypadku nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady oraz domów jednorodzinnych należy stosować pojemniki o pojemności minimum 80 l na gospodarstwo domowe. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości. Jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną i nieruchomości mieszane dopuszczalne są pojemniki od 240 l do 10000 l. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje osoby korzystające z usług ZGKiM, że istnieje możliwość odkupienia posiadanego dotychczas pojemnika udostępnianego przez Zakład w cenie 10 zł brutto.

W przypadku rezygnacji z zakupu konieczny będzie jego zwrot z dniem 01.07.2013.

Jak segregujemy?

Śmieci segregujemy w workach o odpowiednich kolorach - ŻÓŁTYM (tworzywa sztuczne i metal), ZIELONYM (szkło) i BRĄZOWYM (odpady zielone). Worki dostarczać będzie firma, która zwycięży w przetargu na odbiór odpadów komunalnych. W zabudowie wielorodzinnej ustawione będą tzw. "gniazda" z pojemnikami w odpowiednich kolorach.

Jakie będą obowiązywać stawki?

Rada Miejska w Michałowie uchwaliła wysokość opłat miesięcznych za wywóz nieczystości w następujący sposób:

 

ODPADY SELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) - 18 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe - 35 zł

ODPADY NIESELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) - 36 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe - 70 zł

 

Gdzie znajdziesz deklarację?

  • W Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie
  • Można ją otrzymać od sołtysów wsi należących do Gminy Michałowo
  • Na stronie internetowej www.michalowo.eu

 

Jak często należy płacić? Zapamiętaj te daty!

Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym dokonując wpłat:

 

  • Za pierwszy kwartał danego roku – do dnia 30 marca danego roku
  • Za drugi kwartał danego roku – do dnia 30 czerwca danego roku
  • Za trzeci kwartał danego roku – do dnia 30 września danego roku
  • Za czwarty kwartał danego roku – do dnia 20 grudnia danego roku

 

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W takiej sytuacji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Co się stanie, jeśli nie będę płacić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Urząd, w sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy.

 

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń pod numer 85 713 17 81.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

 

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!

  • Możliwe będzie odbieranie odpadów zielonych w workach oraz możliwość kompostowania na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.
  • Dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w workach. Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.
  • W zabudowie wielorodzinnej zostaną utworzone punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „gniazda”. Zbierane będą w nich: odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulatura, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali oraz szkło (w tym odpady opakowaniowe).

Pobierz ulotkę informacyjną!

 

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 65
Wczoraj: 68
Bieżący tydzień: 133
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1676
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211243

Poland 77.3%United States 14.3%Germany 1.5% 1.2%