Vinaora Nivo Slider

Akcyza

Rozmiar czcionki:

 

INFORMACJA
dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r.

• w terminie od 1 do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Michałowa wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

• w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Michałowa wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2018 r. wynosi 1,00 zł), jednak nie więcej niż przysługuje roczny limit.

Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będącym w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

W roku bieżącym limit ten wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Decyzje ustalające limit oraz kwotę zwrotu zostaną wydane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wypłaty odbywają się przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

  • w I terminie: 3 - 30 kwietnia 2018 r.
  • w II terminie: 1 - 31 października 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
(85) 713 17 78
lub w pokoju nr 9  Urzędu Miejskiego w Michałowie

Załącznik:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 66
Wczoraj: 68
Bieżący tydzień: 134
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1677
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211244

Poland 77.3%United States 14.3%Germany 1.5% 1.2%