Vinaora Nivo Slider

Jest jeszcze szansa na bezpłatne komputery!

Rozmiar czcionki:

kskompZachęcamy mieszkańców gminy Michałowo do uczestnictwa w projekcie „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”. W ramach projektu każdy ze 100 uczestników otrzyma za darmo laptopa wraz z dostępem do Internetu. Dodatkowo osoby biorące udział w Projekcie zostaną przeszkolone z obsługi komputera i Internetu. Zostało kilka ostatnich miejsc!

Uczestnikami Projektu mogą zostać:
-osoby z gospodarstw domowych o niskich dochodach (kwalifikujące się do świadczeń w ramach pomocy społecznej bądź świadczeń rodzinnych)
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do stypendiów socjalnych
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I i II grupa inwalidzka)
- rodziny zastępcze

Do Projektu mogą przystępować osoby mieszkające w miejscowościach:
Nowa Wola, Bondary, Hieronimowo, Juszkowy Gród, Kobylanka, Michałowo, Michałowo-Kolonia, Szymki lub w miejscowościach sąsiednich, w których będą istniały możliwości techniczne podłączenia do Internetu.

Szczegóły rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe :
Urząd Miejski w Michałowie, pok. 4, tel. 85 7131777, 85 7131788
i na www.michalowo.eu.

Obecnie trwają prace instalacyjne i projektowe. Wykonano już instalacje punktów dostępu do sieci Internet miedzy innymi na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, Remizy OSP w Michałowie, Ośrodka Zdrowia w Michałowie. Docelowo na terenie gminy ma zostać wybudowanych 11 punktów dostępu do Internetu.
Wykonawca – firma BIT S.A. planuje pierwsze dostawy komputerów w miesiącach - październik , listopad br. W okresie zimowym zaplanowano szkolenia dla uczestników.

Zakończenie wszystkich prac instalacyjnych i uruchomienie pełnego systemu we wszystkich miejscowościach objętych Projektem planowane jest na wiosnę 2015 roku.
Projekt współfinansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość dofinansowania wynosi 1 846 219,10 PLN.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 65
Wczoraj: 68
Bieżący tydzień: 133
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1676
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211243

Poland 77.3%United States 14.3%Germany 1.5% 1.2%