Vinaora Nivo Slider

Spotkania Burmistrza z dyrektorami i kierownikami jednostek budżetowych w kwestii porównania budżetu z roku 2014 w stosunku do roku 2018

Wnioski ze spotkania Burmistrza z dyrektorami i kierownikami jednostek budżetowych w kwestii porównania budżetu z roku 2014 w stosunku do roku 2018 oraz do założeń budżetu na 2019 rok.

Spotkanie o odbyło się dnia 30.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie

W spotkaniu uczestniczyli:

Krystyna Wydrycka - Dyrektor Szkoły Podstawowej

Jolanta Dzieniszewska – Dyrektor Gminnego Przedszkola

Bogdan Budzisz– kierownik ZGKiM            

Dariusz Golak   - Dyrektor MOSIR              

Marcin Siekierko - Dyrektor GOK          

Anna Funkowska –   Kierownik MGOPS    

Teresa Rybińska – Kierownik Gminnej Biblioteki

 

1.Przedszkole – wzrost budżetu nieznaczny, należy poczynić drobne oszczędności.

2.Szkoła Podstawowa – wzrost budżetu ogromny w 2014 roku Gmina dołożyła 500 tys zł a w projekcie budżetu na 2019 rok przewiduje się 2 mln 300 tys zł (wzrost o 1 mln 800 tys zł).
Wzrost jest spowodowany: zmianą karty nauczyciela, podwyżkami, dodatkowym podziałem klas VIII, VII, VI, V, IV – co zwiększyło o 5 oddziałów, ogromną ilością godzin dodatkowych – 164 uczniów w 2014r i 163 uczniów w 2018 objętych pomocą poradni psychologiczno – pedagogicznej na podstawie orzeczeń – i na to są potrzebne środki, ale aż 538 uczniów w 2018r. objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną na wniosek nauczyciela (dla porównania w 2014r. było ich 357) – i tu Pani Dyrektor sama stwierdziła, że w ramach nadzoru pedagogicznego trzeba to zmienić, gdyż młodzież nie chodzi na zajęcia dodatkowe, więc po co dodatkowe godziny. Pani Dyrektor zauważyła, że zadań znowu dołożono np. obecność nauczyciela wspomagającego za czym środki nie poszły.
Burmistrz zauważył, że „mamy do czynienia z przypadkiem, w którym:

1)dołożono zadań,

2)dokonano nadmiernego podziału klas,

3)zwiększono ilość godzin dodatkowych – jak słyszymy nadmiernie w związku z czym gdyby w jednym to można tolerować ale w wielu jak jest wszystko n a minus to wiadomo do czego to prowadzi. I tak jak na sesji wszyscy widzieli 4,7 mln zł na inwestycje, 4 mln zł kredytu, zostaje 700 tys zł – a jak jeszcze to rozdysponować to będzie „siedź cicho i bierz kasę”. Czyli mógłbym powiedzieć, rozdałem Wam pieniądze i jeszcze jakieś pretensje, ale to nie o to chodzi. Uważam, że powinniśmy wszyscy podjąć wysiłek, aby zorganizować samorząd w sposób rozsądny a nie rozrzutny.”

Pani Dyrektor zauważyła, że bardzo źle działa wentylacja mechaniczna – tak źle, że umówiła się z Burmistrzem na oddzielną rozmowę.

3.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Kierownik ZGKiM omówił prezentację multimedialną. Kierownik zauważył duże braki na sprzęcie, konieczność remontów budynków, hydroforni i oczyszczalni, oraz doprowadzenia ich do technicznego stanu użytkowania. Siedziba ZGKiM również wymaga remontu. Zaznaczono potrzebę organizacji ZGKiM w oparciu o konkretne stałe zlecenia i dochody a nie rozdrabnianie się na małe (np. utrzymanie zieleni, drobne zlecenia), które należy oddać podmiotom zewnętrznym. Burmistrz zauważył, że docieplenia hydroforni i oczyszczalni ścieków można zrealizować w ramach konkursów niskoemisyjnych.

4.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – dużo nowych zadań, chociażby 500+, dużo nowych programów prowadzonych przez MGOPS, wzrost ilości kierowanych do DPS a co za tym idzie wzrost kosztów. Burmistrz zaznaczył potrzebę dokonania dokładna nej weryfikacji poszczególnych zagadnień przy indywidualnych rozmowach tj. w pracach nad budżetem.

5.Gminna Biblioteka – budżet na podobnym poziomie, należy poczynić drobne oszczędności. Pani Kierownik zaznaczyła, że trzech pracowników biblioteki nabyło już prawa emerytalne. Pani Kierownik zauważyła potrzebę utworzenia przy bibliotece na zewnątrz placu zabaw dla dzieci.

6.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki na podobnym poziomie, należy poczynić drobne oszczędności. Dyrektor zauważył problem niestabilności w dostawach ciepła oraz problem kadrowy związany z potrzebą zatrudnienia i brakiem chętnych do pracy. W temacie otwarcia plaży nad Zalewem Siemianówka istnieje potrzeba wygospodarowania w budynku w którym znajdują się sanitariaty-miejsca na pokój i kuchnię.

 

Spotkania Burmistrza z dyrektorami i kierownikami jednostek budżetowych - 22.11.2018r.

 

Wnioski ze spotkania Burmistrza z dyrektorami i kierownikami jednostek budżetowych, które odbyło się dnia 22.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 

Krystyna Wydrycka - Dyrektor Szkoły Podstawowej

 Jolanta Dzieniszewska – Dyrektor Gminnego Przedszkola

 Bogdan Budzisz– kierownik ZGKiM            

 Dariusz Golak   - Dyrektor MOSIR              

 Marcin Siekierko - Dyrektor GOK          

 Anna Funkowska –   Kierownik MGOPS    

 Teresa Rybińska – Kierownik Gminnej Biblioteki

 

W ogólnym zarysie omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych jednostkach.

 

 Burmistrz polecił:

1.sporządzenie bilansu otwarcia,

2.protokołu konieczności,

3.prezentacji dot. działalności placówek celem szczegółowego zapoznania się z obecnym stanem placówek, co również wykorzystają radni podczas komisji,

4.nie dokonywania zakupów inwestycyjnych w oparciu o projekt budżetu na 2019r.

 

 Ustalono, że kierownicy raz w miesiącu będą odbywali spotkania z pracownikami (w każdy drugi wtorek miesiąca), natomiast podobne spotkania kierowników z Burmistrzem będą miały miejsce raz na kwartał (w każdą drugą środę kolejnego kwartału). W/w spotkania, z których będą sporządzane notatki, będą miały na celu omówienie bieżących potrzeb, rozwiązanie różnorodnych problemów i wyciągnięcia wniosków, aby można było sprawnie działać i realizować cele jednostek. Takie rozwiązanie ma na celu integrację i zwiększenie transparentności działań.

 Burmistrz zwrócił uwagę na to, ażeby na każde uroczystości organizowane przez poszczególne jednostki był zapraszany poprzedni burmistrz Konończuk i wójt Jośko.

Burmistrz podkreślił również znaczenie dobrej współpracy pomiędzy sobą nawzajem, pomiędzy pracownikami oraz zwrócił uwagę, aby konflikty z mieszkańcami wygaszać i łagodzić – to powinno być wspólnym celem, który wpływa na wizerunek całego samorządu.

Kolejne spotkanie kierowników zostało zaplanowane na dzień 30.11.2018r. na którym to Dyrektorzy dokonają omówienia i prezentacji, kwestii poruszonych na wstępie.

 

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 11
Wczoraj: 72
Bieżący tydzień: 11
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1554
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211121

Poland 77.2%United States 14.3%Germany 1.6% 1.2%