Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 15 czerwca

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na  XL Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Porządek XL Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII, XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r. i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo.

a)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r.;

b)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r.;

c)    stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie;

d)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku odnośnie wniosku Komisji
Rewizyjnej;

e)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie na 2018 rok
  2. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo;
  3. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo;
  4. utworzenia Sołectwa Krugły Lasek oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Krugły Lasek;
  5. nadania statutu sołectwa Planty;
  6. połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu Sołectwa Mościska do Sołectwa Topolany oraz nadania statutu Sołectwu Topolany;
  7. podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 73
Bieżący tydzień: 145
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1688
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211255

Poland 77.3%United States 14.3%Germany 1.6%United Kingdom 1.2%