Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 31 stycznia

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na  XXVI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10.00która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 Porządek XXVI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016  r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2016  r.
7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2016  r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2017;
b)    przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017;
c)    przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2017;
d)    przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2017;
e)    przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2017;
f)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2017 roku;
g)    wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącej własność Gminy Michałowo;
h)    ustalenia wysokości opłat za świadczenia dzieci do lat 5 w Gminnym Przedszkolu w Michałowie;
i)    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
j)    zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.
k)    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
 9. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Michałowo, przeznaczonych do
     sprzedaży w 2017 r.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 62
Bieżący tydzień: 193
Poprzedni tydzień: 409
Bieżący miesiąc: 2060
Poprzedni miesiąc: 2518
Ogółem: 159068

Poland 88.7%United States 4.7% 1.2%Germany 1%