Vinaora Nivo Slider

KOMUNIKAT

Rozmiar czcionki:

SZANOWNI PAŃSTWO!

Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk informuje, że od dnia 13 do dnia 24 lutego br. będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach projektu Gmina Michałowo będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości do 80 proc. całkowitych kosztów brutto zakupu i montażu:

1.Instalacji kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.

Planowana jest możliwość dofinansowania dwóch wariantów instalacji solarnej:

a)wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 250 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących do pięciu mieszkańców; szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego zestawu took. 2600 zł (plus VAT od wartości całej instalacji);

b)wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 350 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu mieszkańców; szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego zestawu took. 3200 zł (plus VAT od wartości całej instalacji);

LP

RODZAJ I WARIANT INSTALACJI

KOSZT
NETTO 
(PLN)

KOSZT
NETTO z VAT 8% 
(PLN)

KOSZT
NETTO z VAT 23% 
(PLN)

1

Instalacja solarna z zasobnikiem o pojemności 250 litrów

13 000 zł

14 040 zł

15 990 zł

2

Instalacja solarna z zasobnikiem o pojemności 350 litrów

16 000 zł

17 280 zł

19 680 zł

 

 

 

2.Instalacji fotowoltaicznych

 

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka

Planowana jest możliwość dofinansowania trzech wariantów instalacji fotowoltaicznej:

a)instalacja o mocy 3,0kWpdedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 3000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 120 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacjiok. 3120 zł (plus VAT od wartości całej instalacji);

b)instalacja o mocy 4,0kWpdedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 4000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 160 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacjiok. 4160 zł ((plus VAT od wartości całej instalacji);

c)instalacja o mocy 5,0kWpdedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną powyżej 160 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacjiok. 5200 zł ( plus VAT od wartości całej instalacji);

LP

RODZAJ I WARIANT INSTALACJI

KOSZT
NETTO 
(PLN)

KOSZT
NETTO z VAT 8% 
(PLN)

KOSZT
NETTO z VAT 23% 
(PLN)

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,0 kWp

15 600 zł

16 848 zł

19 188 zł

2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,0 kWp

20 800 zł

22 464 zł

25 584 zł

3

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,0 kWp

26 000 zł

28 080 zł

31 980 zł

 

Powyższe kwoty są szacunkowymi, mogą ulec zmianie po wyłonieniu Wykonawcy w drodze postępowania przetargowego na realizację projektu.

W pozostałej części inwestycja będzie pokrywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

UWAGA!

W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki — przeznaczone mogą być wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 24.02.2017 r. do godz. 15.00 roku złożyć w Urzędzie Miejskim w Michałowie, osobiście (pokój nr 1), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15 wypełnioną deklarację uczestnictwa. Deklaracja ta pozwoli również na zweryfikowanie, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne do wykonania instalacji oraz na dobór odpowiedniej wielkości instalacji solarnej i fotowoltaicznej.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej:

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 794 607 037 (w godz. 13.00-19.00)

Wszelkie pytania i wątpliwości zostaną wyjaśnione na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 15 lutego 2017 r. godz. 17.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 62
Bieżący tydzień: 193
Poprzedni tydzień: 409
Bieżący miesiąc: 2060
Poprzedni miesiąc: 2518
Ogółem: 159068

Poland 88.7%United States 4.7% 1.2%Germany 1%