Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 16 marca

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00,  która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XXVII  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2017-2024;

b)     zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;

c)      udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego;

d)     udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego  na trasie Białystok – Waliły;

e)      ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym;

f)      dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe;

g)     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałowo na lata 2017-2019.

 7. Podjęcie stanowiska w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2018 r. – przyjęcie lub odrzucenie
     uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 62
Bieżący tydzień: 193
Poprzedni tydzień: 409
Bieżący miesiąc: 2060
Poprzedni miesiąc: 2518
Ogółem: 159068

Poland 88.7%United States 4.7% 1.2%Germany 1%