Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 29 czerwca

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na XXX Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00,  która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XXIX  Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2016 r. i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo.

  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2016 r.;
  2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2016 r.;
  3. stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  2. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo;
  3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo;
  4. zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

7. Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych w II półroczu 2016 r.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w Michałowie

                                                                                                    mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 26
Wczoraj: 66
Bieżący tydzień: 269
Poprzedni tydzień: 453
Bieżący miesiąc: 1381
Poprzedni miesiąc: 3087
Ogółem: 205106

Poland 84%United States 8.2%United Kingdom 1.4% 1.2%