Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy do dyskusji w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Rozmiar czcionki:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

Na podstawie art. 11, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2   ustawy z dnia 3 października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo, w formie ujednoliconego studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2017  r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie w godzinach od 8 – 15.

Przedmiotem zmiany studium jest:

1) wyznaczenie terenów rozwojowych, z przeznaczeniem pod różnego rodzaju zagospodarowanie, w tym przemysł, składy, magazyny, zabudowę mieszkaniową: wielorodzinna i jednorodzinna (z dopuszczeniem usług i rzemiosła), usługi i rzemiosło - do sprecyzowania funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmując następujące tereny  w miejscowościach:

        - we wsi Topolany , działki lub ich części nr  geodezyjny: 572/11, 572/13, 572/14, 572/15, 572/16,      

        - we wsi Kobylanka, działki lub ich części nr  geodezyjny: 336/3, 336/4, 336/6 338/2,  339/2, 340/4, 341/3, 341/4, 341/7, 342/4, 342/5, 342/9, 342/10, 343, 344/3, 345/3, 388/1, 389/2, 390/1, 390/2, 392/6, 392/16, 390/3, 392/5, 392/7, 392/8, 392/9, 392/13, 392/19, 392/22, 392/25, 393/9, 393/12, 393/15, 394/4, 394/5, 394/6, 395/3,398/5, 399/5, 400, 401/7, 401/9, 401/11, 401/13;

 2) ujawnienie  udokumentowanych złóż kopalin w gminie oraz ich przeznaczenie pod powierzchniową eksploatacje surowców mineralnych:

         -  złoże „Barszczewo III” we wsi Barszczewo - działka nr geodezyjny 155

         -  złoże „Barszczewo IV” we wsi Barszczewo -  działka nr geodezyjny 156

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie o godz. 11.

Zgodnie z art. 11, pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Michałowa, ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia  2017 r.

Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja w wersji elektroniczej jest do pobrania pod adresem : http://pliczki.michalowo.eu/studium2017.zip

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 19
Wczoraj: 66
Bieżący tydzień: 262
Poprzedni tydzień: 453
Bieżący miesiąc: 1374
Poprzedni miesiąc: 3087
Ogółem: 205099

Poland 84%United States 8.2%United Kingdom 1.4% 1.2%