Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 25 sierpnia

Rozmiar czcionki:

 

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579,1948; z 2017 r., poz. 730, 935) zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

6. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 5 Bołtryki;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej;
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
  8. zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
  9. utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie

                                                                                                     mgr Irena Suprun

 

                Zgodnie z art.25 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 49
Wczoraj: 86
Bieżący tydzień: 456
Poprzedni tydzień: 409
Bieżący miesiąc: 1411
Poprzedni miesiąc: 2205
Ogółem: 173401

Poland 83.4%United States 7.4%Germany 1.4%Canada 1.3%