Vinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Rozmiar czcionki:

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Michałowa w ramach „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo na lata 2009 – 2032” informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w projekcie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” w 2018 roku.

 

Projekt będzie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w zakresie

zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne oraz podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowo, planujące w 2018 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

 

Z uwagi na ograniczony budżet WFOŚiGW w Białymstoku oraz termin złożenia do WFOŚiGW w Białymstoku wniosku o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu, mieszkańcy zainteresowani przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości

w terminie niezwłocznym do dnia 20.04.2018 r. powinni złożyć do tutejszego Urzędu Miejskiego – ul. Białostocka 11 (pokój nr 5) stosowny wniosek wraz z kompletem dokumentów (potwierdzenie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, informacja o wyrobach zawierających azbest).

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie
w Referacie Inwestycyjno – Geodezyjnym, tel. 85 713 17 81

 

 

 

 

     Burmistrz Michałowa

  Włodzimierz Konończuk

Dokumenty do pobrania: