Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 26 kwietnia

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na  XXVII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00,  która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Porządek XXXVII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.;

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminny Michałowo – II Etap (G. Michałowo”);

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu(z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Nowa  Łuplanka – Stara Łuplanka (Gm. Michałowo)”;

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

e) w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2018 r.

f) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

g) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (w sprawie wydzielenia miejscowości sołectwa Planty i utworzenia odrębnego sołectwa Krugły Lasek);

h) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (w sprawie połączenia sołectw Mościska i Topolany);

i) w sprawie podziału Gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

j) w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

k) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Michałowo przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej;

l) w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie;

m) w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowo na lata 2018-2020;

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
   Społecznej w Michałowie w roku 2017 oraz potrzeby na rok 2018.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi
  w 2017 r.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie                       

                                                                                                     mgr Irena Suprun

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 36
Wczoraj: 40
Bieżący tydzień: 204
Poprzedni tydzień: 338
Bieżący miesiąc: 1327
Poprzedni miesiąc: 1531
Ogółem: 186724

Poland 85.2%United States 7%United Kingdom 1.2%Canada 1.1%