Vinaora Nivo Slider

Informacja o rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Rozmiar czcionki:

 Komitety wyborcze mogą już zgłaszać swoich kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie ­zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. 

Powoływane będą dwie komisje wyborcze - do spraw przeprowadzenia głosowania i do spraw ustalenia wyników głosowania.

Jeden komitet może zgłosić do 5 kandydatów.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 grudnia, w pokoju nr. 27 Urzędu Miejskiego. Osoba odpowiedzialna - Maciej Woźniewski.

 

 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:


1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.


2. Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.


3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.


4. Kandydatem do składu komisji nie może być:


1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 93
Wczoraj: 73
Bieżący tydzień: 306
Poprzedni tydzień: 382
Bieżący miesiąc: 1777
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211344

Poland 77.2%United States 14.3%Germany 1.6%United Kingdom 1.2%