Vinaora Nivo Slider

Słowo Burmistrza - Zmiany w systemie wywozu śmieci!

Rozmiar czcionki:

Drodzy Mieszkańcy

Od 1 lipca 2013 całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce i tym samym w naszej gminie. Na podstawie nowych przepisów gmina przejmie obowiązek ich zbierania, a właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia kosztów z tym związanych, a zatem opłaty wnoszone przez Państwa do gminy są jedynie zwrotem kosztów gospodarki odpadami. 

Przygotowując się do tych zmian wspólnie z radnymi staraliśmy się wypracować rozwiązanie jak najbardziej do zaakceptowania nie narażając nikogo na drastyczne opłaty. Myśleliśmy o tym, aby w sposób szczególny ochronić osoby samotne oraz rodziny wielodzietne. Sądzę, że udało nam się to zrobić.  Zaproponowane w Michałowie rozwiązanie wydaje się być modelowe i w najlepszy sposób pozwala na  rozłożenie kosztów wywozu śmieci na poszczególne grupy wśród mieszkańców  gminy. Zadbaliśmy o najsłabszych. 

Jest to system, a nie rozwiązanie indywidualne, a zatem zdaję sobie sprawę, że tak jak w każdym systemie mogą się zdarzyć przypadki z których wszyscy będziemy niezadowoleni, ale chodzi o to, w jak najmniejszym stopniu. Najważniejsze jest, aby opłata była niska -  „ludzka” - możliwa do zaakceptowania. W tym przypadku wzrośnie o około 3 zł. osobie samotnej, lub inaczej – „licząc od kosza”, ale w zamian wzrośnie także zakres usług – usługa będzie „szersza”. Nie będzie odbierany jeden kosz, czy 2 kosze, ale wszystkie odpady z posesji.

Rada Miejska w Michałowie uchwaliła wysokość opłat miesięcznych za wywóz nieczystości w następujący sposób:

ODPADY SELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) - 18 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe - 35 zł

ODPADY NIESELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) - 36 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe - 70 zł

Wprowadzane zmiany mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

W związku z tym wszyscy właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

Zgodnie z zapisami ustawy, osoby, które zdeklarują selektywne zbieranie śmieci będą płacić o połowę mniej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli zdeklarujemy selektywną zbiórkę odpadów, to nie możemy wyrzucać wszystkich śmieci do jednego pojemnika. Firma odbierająca śmieci będzie miała obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne. Spowoduje to zwiększenie opłaty. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie do 30 kwietnia 2013 r.  Wzór deklaracji o wysokości opłaty dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Michałowie, u sołtysów oraz na stronie internetowej michalowo.eu. Opłaty będą uiszczane na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Wkrótce podamy jego numer.

Należy również pamiętać, o terminie wypowiedzenia umowy. W przeciwnym razie po 1 lipca b.r może zaistnieć sytuacja w której właściciele nieruchomości będą płacić podwójnie za ich wywóz.

Wszystkie zmiany niosą ze sobą pewną niewiadomą. Liczę jednak, że na tej zmianie zyskamy wszyscy. Z jednej strony uda nam się usprawnić system wywozu śmieci, a z drugiej wreszcie znikną dzikie wysypiska śmieci w lasach.

Starałem się objąć jak największą ilość podmiotów, aby opłaty jednostkowe dla mieszkańców były jak najmniejsze.

Mocno zachęcam Państwa do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Michałowie. Pomożemy wyjaśnić wszystkie wątpliwości i udzielimy szczegółowych informacji na temat zmian w systemie odbioru odpadów. 

Najważniejsze informacje zawarliśmy w specjalnej ulotce informacyjnej, która została dołączona do lutowego wydania Gazety Michałowa  i którą również można pobrać z naszej strony internetowej.

Marek Nazarko

Burmistrz Michałowa

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

POBIERZ WZÓR DEKLARACJI

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 42
Wczoraj: 46
Bieżący tydzień: 42
Poprzedni tydzień: 858
Bieżący miesiąc: 1436
Poprzedni miesiąc: 1824
Ogółem: 206985

Poland 83.9%United States 8.5%United Kingdom 1.4% 1.3%