Vinaora Nivo Slider

Wnioski i formularze

Rozmiar czcionki:

Podatki

Podatki lokalne

Zwrot podatku akcyzowego


 Referat Inwestycyjny i Geodezyjny

Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowo

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o wydanie wypisu wyrysu ze studium, planu zagrospodarowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w stadium, planie zagrospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa agresywnego

Wniosek o zmianie przeznaczenia terenu

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowo

Wniosek: przeznaczenie do zalesień

Wniosek: szkody łowieckie

Wniosek na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu gruntów przeznaczonych do zalesienia poza obszarem Natura 2000

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Michałowo

Wniosek o poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie wycinki drzewa

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów


Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 17
Wczoraj: 48
Bieżący tydzień: 17
Poprzedni tydzień: 321
Bieżący miesiąc: 1218
Poprzedni miesiąc: 1640
Ogółem: 188255

Poland 85.6%United States 7.3%United Kingdom 1.2% 0.9%