'

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuna terenie Gminy Michałowo”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

W dniu 06.12.2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie reprezentowaną przez Annę Siejda a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko została zawarta umowa na dofinansowanie operacji pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Beneficjent: Gmina Michałowo

Planowany cel operacji: zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców gmin objętych projektem

Okres realizacji: 2012-2015 r.

Wartość inwestycji: 1 846 219,10 PLN

Dofinansowanie: 1 846 219,10 PLN

 

Realizacja projektu obejmuje: 

-        zapewnienie 100 gospodarstwom z terenu gminy Michałowo (zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności) dostępu do Internetu (zostanie u nich zainstalowany zestaw komputerowy i wykonana instalacja odbiorcza WiFi celem podłączenia do najbliższego punktu dostępu do Internetu);

-        budowę radiowej sieć transmisyjnej obejmującą 1 stację bazową systemu WiMAX;

-        budowę radiolinii zapewniającej podłączenie łącza od dostawcy Internetu oraz przesłanie sygnału do stacji bazowej;

-        budowę 11 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu w technologii WiFi 5GHz, zlokalizowanych na budynkach samorządowych w miejscowościach Nowa Wola, Bondary, Hieronimowo, Juszkowy Gród, Michałowo i Szymki, podłączonych poprzez zbudowaną sieć WiMAX.

1.mapa2.tower3.switch4.hotspot5.komputery

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 54
Wczoraj: 119
Bieżący tydzień: 646
Poprzedni tydzień: 763
Bieżący miesiąc: 2646
Poprzedni miesiąc: 3181
Ogółem: 68984

Poland 91.8%United States 2%Japan 0.8%Russian Federation 0.7%