Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gospodarka odpadami

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Rada Miejska w Michałowie uchwaliła wysokość opłat miesięcznych za wywóz nieczystości w następujący sposób: 

ODPADY SELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 9,50 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 19,50 zł

ODPADY NIESELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 28,50 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 58,50 zł  

 Gdzie znajdziesz deklarację?

 • W Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie
 • Można ją otrzymać od sołtysów wsi należących do Gminy Michałowo
 • Na stronie internetowej www.michalowo.eu

Jak często należy płacić? Zapamiętaj te daty!

Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym dokonując wpłat:

 • Za pierwszy kwartał danego roku – do dnia 15 marca danego roku
 • Za drugi kwartał danego roku – do dnia 15 czerwca danego roku
 • Za trzeci kwartał danego roku – do dnia 15 września danego roku
 • Za czwarty kwartał danego roku – do dnia 15 grudnia danego roku

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W takiej sytuacji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Co się stanie, jeśli nie będę płacić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Urząd, w sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy.

Terminarz wywozu śmieci na rok 2017

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!

 • Możliwe będzie odbieranie odpadów zielonych w workach oraz możliwość kompostowania na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.
 • Dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w workach. Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.
 • W zabudowie wielorodzinnej zostaną utworzone punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „gniazda”. Zbierane będą w nich: odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulatura, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali oraz szkło (w tym odpady opakowaniowe).

Wykaz częstotliwości wywozu odpadów z poszczególnych rodzajów nieruchomości. 

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń pod numer 85 713 17 81.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

POBIERZ WZÓR DEKLARACJI


PRAWO LOKALNE : 

USTAWY:

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA:

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce,
w którym mieszkańcy Gminy Michałowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

 

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Michałowo, ul. Białostockiej 70

(baza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie)

Godziny otwarcia:

od wtorku do soboty w godzinach 700 – 1500

Prowadzący Punkt:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

ul. Białostocka 70, 16 – 050 Michałowo

W PSZOK przyjmowane są m.in.:

 • papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,
 • tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe,
 • metale, w tym odpady opakowaniowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie można przekazać do PSZOK-u w ilości do 1m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
 • zużyte opony,
 • odpady zielone.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, itp.)
 • szyby samochodowe, szyby okienne i zbrojone, oraz lustra i witraże,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • wszelkie odpady w ilościach masowych wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - pobierz

 

Środki na poprawę stanu dróg

ksdrogiNa ostatniej sesji Rada Miejska zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych 400 tys. złotych na żwirowanie dróg. Jest to odpowiedź na sugestie zgłoszone podczas cyklu spotkań Burmistrza Michałowa z mieszkańcami gminy. Budżet na żwirowanie dróg będzie zwiększony również w przyszłym roku.

Czytaj więcej: Środki na poprawę stanu dróg

WAŻNE! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Od 1 lipca zmieni się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Michałowo. Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z tą zmianą. 

Czytaj więcej: WAŻNE! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Słowo Burmistrza - Zmiany w systemie wywozu śmieci!

Drodzy Mieszkańcy

Od 1 lipca 2013 całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce i tym samym w naszej gminie. Na podstawie nowych przepisów gmina przejmie obowiązek ich zbierania, a właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia kosztów z tym związanych, a zatem opłaty wnoszone przez Państwa do gminy są jedynie zwrotem kosztów gospodarki odpadami. 

Czytaj więcej: Słowo Burmistrza - Zmiany w systemie wywozu śmieci!

Zapoznaj się z nowymi zasadami odbioru odpadów.

Od 1 lipca zaczną obowiązywać w całym kraju nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. Szczegółowe informacje na temat tych zmian i ich wdrażania na terenie gminy Michałowo otrzymają Państwo tutaj , lub klikając grafikę z hasłem SEGREGUJ ODPADY I PŁAĆ MNIEJ (aktywny baner na górze strony, grafika po prawej stronie)

Terminarz wywozu śmieci - Gmina Michałowo

kssmieciTerminarz wywozu w 2015 r. pojemników z nieczystościami stałymi oraz selektywnymi dla GMINY MICHAŁOWO.

Czytaj więcej: Terminarz wywozu śmieci - Gmina Michałowo

Zmiany w systemie wywozu śmieci!

 W Michałowie opracowano już założenia systemu wywozu nieczystości. W zaproponowanym rozwiązaniu, które zacznie obowiązywać od 1 lipca zatroszczono się o osoby samotne oraz rodziny wielodzietne.

Czytaj więcej: Zmiany w systemie wywozu śmieci!

Terminarz wywozu śmieci - Michałowo

kssmieciTerminarz wywozu w 2015 r. pojemników z nieczystościami stałymi oraz selektywnymi ulic w Michałowie.

Czytaj więcej: Terminarz wywozu śmieci - Michałowo

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 65
Wczoraj: 73
Bieżący tydzień: 138
Poprzedni tydzień: 484
Bieżący miesiąc: 1075
Poprzedni miesiąc: 1893
Ogółem: 179967

Poland 86.7%United States 6% 1.2%Canada 1%