Wartość Inwestycji:   12 152 659,30zł

kwota dofinansowania: 5 461 278,83zł

Wartość Inwestycji:   12 152 659,30zł kwota dofinansowania: 5 461 278,83zł