W Michałowie powstaje punkt doraźnej pomocy osobom potrzebującym

Radni poparli propozycję Burmistrza Michałowa utworzenia punktu doraźnej pomocy osobom potrzebującym. Punkt taki utworzony zostanie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przy współpracy z OSP Michałowo. W budynku Remizy OSP w Michałowie przy ul. Fabrycznej zorganizowana zostanie ogrzewalnia, która umożliwi interwencyjny – doraźny pobyt w ciepłych pomieszczeniach. Zapewniony zostanie posiłek, niezbędne ciepłe ubrania lub koce.
Zachęcamy do współpracy dorosłych wolontariuszy i społeczników chcących wesprzeć inicjatywę naszego Samorządu celem pełnienia dyżurów w nowopowstałej ogrzewalni.
Przypominamy, iż w przypadku spotkania imigrantów można im udzielić doraźnej pomocy, należy jednak w pierwszej kolejności powiadomić placówkę Straży Granicznej – tel.721-960-218, 85 717-24-00.
Skip to content