Gmina Michałowo nominowana do nagrody im. Pawła Adamowicza

Czy Burmistrz Michałowa odbierze nagrodę im. Pawła Adamowicza do której została nominowana Gmina Michałowo za udzielanie pomocy na granicy polsko-białoruskiej podczas kryzysu uchodźczego? Nagroda została ustanowiona przez miasta i regiony zrzeszone w Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN), Miasto Gdańsk i Europejski Komitet Regionów.
Po raz pierwszy nagrodę im. Pawła Adamowicza, zamordowanego w 2019 roku Prezydenta Gdańska wręczono w 2021 roku. W tym miasta Kraków, Gdańsk i Wrocław zgłosiły do nagrody Michałowo. Wiemy już, że znaleźliśmy się w piątce, która ostatecznie została nominowana do nagrody.
Oficjalnie lista kandydatów do nagrody zostanie ogłoszona 10 grudnia gdy obchodzony jest międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Laureata poznamy 14 stycznia, a wręczenie nagrody odbędzie się 8 lutego na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli.
Ustanowienie Nagrody im. Pawła Adamowicza jest hołdem i uznaniem dla ludzi odważnych i sprawiedliwych w przeciwdziałaniu nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, terrorowi i ksenofobii. Dla tych, którzy w swoich środowiskach promują równe szanse, w łączenie społeczne i podstawowe prawa człowieka. Dla tych, którzy czerpią inspirację ze spuścizny Pawła Adamowicza i ją rozwijają – tak mówi o nagrodzie Joanna Dulkiewicz, Prezydent Gdańska.
Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE.
Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN jest międzynarodową organizacją skupiającą 75 miast i regionów w Europie i poza nią, która oferuje bezpieczne schronienie prześladowanym pisarzom i artystom, propaguje wolność słowa, broni wartości demokratycznych i działa na rzecz międzynarodowej solidarności.
Pierwszą laureatką nagrody im. Pawła Adamowicza została w 2021 roku prezydentka Kolonii Henriette Reker. Została nagrodzona za doskonałość i odwagę w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości w swoim mieście.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content