30. rocznica symbolicznego upadku komunizmu w Polsce

4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze, częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu, w wyniku i na zasadach uzgodnionych podczas obrad Okrągłego Stołu. Tę datę uznaje się za symboliczny koniec komunizmu w Polsce. Samorząd Michałowa ustanowił, już na początku tego roku, 4 czerwca oficjalnym Świętem Gminy. Obchody tego święta odbyły się w minioną sobotę w ramach Dni Michałowa,

Wybory 4 czerwca 1989 r. zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99 na 100 miejsc w Senacie. Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę. Datę tę uważa się za symboliczny koniec komunizmu w Polsce i początek przemian demokratycznych w Polsce, jako pierwszym państwie z krajów tzw. Bloku wschodniego.

Z tej okazji, w ramach Dni Michałowa uczniowie klas IV, VI i VIII zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne „Drogi do wolności”. Opowieść rozpoczęli od 1978 roku, od wyboru Papieża Polaka Jana Pawła II, poprzez kryzys lat 80-tych z ich strajkami, zamieszkami aż do pierwszych wolnych wyborów, a potem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Widowisko przeplatane było prezentacją multimedialną: filmami, piosenkami Jacka Kaczmarskiego i Krystyny Prońko.

Skip to content