NABÓR LGD 8/2020 – 85.000 zł na rozwinięcie bądź stworzenie nowego przedsiębiorstwa -Nabór 8/2020

NABÓR nr 8/2020  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin,od którego można składać wnioski: 07.09.2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 21.09.2020 r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje o naborze

Skip to content