Adopcja na pniu w Michałowie. Nawet 1500 zł za przygarnięcie bezdomnego psa w gminie

Burmistrz Michałowa: ” Od teraz Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Obrońcy Zwierząt ,to żeby piesek trafi do schroniska nie zależy już od samorządu, a zależy od Was ! “

Rada Miejska w Michałowie w czwartek, 11 marca jednogłośnie przyjęłaProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowa”. Najważniejszą i najbardziej rewolucyjną zmianą jest wprowadzenie rekompensat w wysokości do 1500 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem psa tj: budowy kojca, zakup budy, zakupu karmy, kosztów zabiegów weterynaryjnych. Ogólnie na realizację programu w tym roku przeznaczono w budżecie gminy 61 546 zł.

– Jak wiemy, na temat problemu bezdomności zwierząt odbyła się niejedna nieprzyjemna dyskusja, gdzie zarówno radni jak i ja padaliśmy ofiarami nagonek – mówił w czasie sesji Rady Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa. –  Dyskusji było wielu, „bohaterów walki po klawiaturze” mnóstwo, ale z propozycją realnej pomocy – żadnej! (…) Od teraz Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Obrońcy Zwierząt to żeby piesek trafi do schroniska, nie zależy już od samorządu a zależy od Was, a my jeszcze za to zapłacimy!

Nowe warunki adopcji psów

Burmistrz podkreśli, że od samego początku to samorząd dba o polepszenie warunków życia zwierząt, także tych bezdomnych.

– Na początku zwiększyliśmy środki na czipowanie, była też sprawa schroniska, gdzie byliśmy zmuszeni do wyboru jednej oferty, bo inne się nie zgłaszały – schronisko zmieniliśmy, jak tylko pojawiła się nowa oferta, a teraz idziemy krok dalej i wprowadzamy tzw. Adopcję na pniu – bez umieszczenia psów w schronisku – wyjaśnia Marek Nazarko. – Będzie to polegać na tym, że zamiast umieszczać od razu takiego psa w schronisku najpierw poszukamy mu nowego domu za pośrednictwem ogłoszeń i zaproszenia do adopcji. My jako samorząd zapłacimy za to nawet 1500 zł.

Przyjęta przez radnych uchwała stanowi, że w przypadku adopcji jednego bezdomnego psa wyłapanego z terenu Gminy Michałowo, nowy właściciel – adoptujący otrzyma rekompensatę w wysokości do 1500 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem psa tj: budowy kojca, zakup budy, zakupu karmy, kosztów zabiegów weterynaryjnych. Z tego – 50% wysokości rekompensaty zostanie wypłacone zaliczkowo w momencie zawarcia umowy i rozliczone w terminie do 12 m-cy od momentu adopcji na podstawie faktur dokumentujących poniesione wydatki, pozostałe 50% wysokości rekompensaty będzie wypłacane w terminie do 24 m-cy od dnia adopcji zgodnie z dostarczonymi fakturami dokumentującymi poniesione wydatki na utrzymanie psa.

Ogłoszenie o adopcji psa bezdomnego umieszczane na jest na okres 14 dni na stronie internetowej. Po upływie terminu pies zostanie oddany do schroniska. Gmina zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o oddaniu zwierzęcia do adopcji w zależności od warunków umożliwiających zapewnienie przez adoptującego właściwej opieki. W ramach programu jedno gospodarstwo domowe, może adoptować maksymalnie 2 psy rocznie.

Radni zapisali też warunki, jakie muszą spełniać adoptujący zwierzęta. Każdy Adoptujący zobowiązuje się do: zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków  zgodnych z ustawą  o ochronie zwierząt; zapewnieniu zwierzęciu opieki weterynaryjnej oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych; zaopatrzenie zwierzęcia  w obroże, sterylizację lub kastrację zwierzęcia; czipowanie.

Każdy z adoptujących będzie musiał się liczyć z kontrolą warunków w jakich przebywa pies i w razie niespełnienia tych warunków – zwrotem rekompensaty, kiedy pies trafi od takiej rodziny do schroniska.

Adoptujący nie może sprzedać zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności powiadomić Gminę.

Czipowanie i sterylizacja

Gmina Michałowa od lat aktywnie prowadzi program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Od ubiegłego roku odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Michałowa realizuje Pensjonat dla zwierząt „Cyganowo” w Sejnach.

W tym roku gmina przeznaczyła 61 546 zł na realizację zadań wynikających z Programu. Pieniądze zostały podzielone w sposób następujący:

  1. na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie, usypianie ślepych miotów – 15 000 zł;
  2. na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt – 12 546 zł;
  3. na opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich sterylizację i kastrację przeznacza się – 7 000 zł;
  4. na kastrację i sterylizację psów i kotów należących do właściciela lub opiekuna przeznacza się – 13 000 zł;
  5. na czipowanie psów przeznacza się – 9 000 zł.
  6. na program adopcji psów – 5 000 zł

Skip to content