ANKIETA – badanie ewaluacyjne realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńsk

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=d5806a51&&b=020a13b59a&&c=6da36905

Skip to content