Ankieta. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Michałowa

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w celu inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie miasta Michałowo. Obowiązek ten wynika z zapisów Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej. Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków pozwoli ocenić skalę potrzeb w zakresie docieplenia budynku czy wymiany pieca na nowy. Obowiązek ten nałożony został na gminy Województwa Podlaskiego, uchwałą XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” (zmienionej uchwałą XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.)

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki podawczej

Urzędu Miejskiego w Michałowie

lub na adres:

sekretariat@michalowo.eu w terminie do dnia 30.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

Skip to content