Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o dostosowaniu gospodarstw do wymogów w związku z afrykańskim pomorem świń

W związku z pismem od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku przypominającym o opublikowanej w dniu 7 kwietnia 2021 r. Decyzji Wykonawczej Komisji nr 2021/605 ustanawiającej szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, z którą wiąże się zmiana szeregu przepisów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną oraz zasad przemieszczania świń, materiału biologicznego oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących z tych zwierząt tut. organ. przypomina o dostosowaniu gospodarstw do wymogów zawartych w decyzji. Treść powyższej decyzji wykonawczej można znaleźć pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/przepisy-prawne

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku pragnie przypomnieć, że gospodarstwa które nie dostosują się, najpóźniej do 31 października 2021 r., w pełni do wymogów rozporządzenia 2021/605, nie będą mogły przemieszać utrzymywanych zwierząt poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują. Dotyczy to również przemieszczeń materiału biologicznego oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących z tych zwierząt. O dostosowaniu gospodarstw do wymogów rozporządzenia 2021/605 przed dniem 31 października 2021 r. należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarze Weterynarii w Białymstoku, tel. 85 651 67 46 wew. 113.

Aktualne informacje na temat sytuacji epidemiologicznej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii – pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Skip to content