Bezpieczne wakacje #2020

Bezpieczne wakacje #2020

 

Przedstawiamy kilka zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód podczas wakacyjnych wyjazdów.

W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 112 – centrum powiadamiania ratunkowego, 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe oraz kontaktem ICE w książce adresowej. Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki itp.

INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

W profilach niektórych krajów, w dziale bezpieczeństwo, znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących:

Zachowaj (zwykłą) ostrożność – oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski.

Zachowaj szczególną ostrożność – oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne – oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce. W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. – wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela.

MSZ odradza wszelkie podróże – oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/bezpieczne-wakacje-2020-w-cieniu-wciaz-trwajacej-epidemii-koronawirusa

 

Skip to content