Nabór LGD 10/2020 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

LGD Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 10/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3.Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;  typ projektu nr 3, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-037/20
Więcej na stronie Puszczaknyszynska.org
Skip to content