Budowa placów zabaw w Gminie Michałowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „ Budowa placów zabaw w Gminie Michałowo” mająca na celu wsparcie potencjału rekreacyjnego w Gminie Michałowo współfinansowana

 jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 :”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja polega na budowie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Michałowo w postaci placów zabaw w miejscowościach: Topolany, Juszkowy Gród, Nowa Wola. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej typu place zabaw, w zgodzie z potrzebami mieszkańców i turystów oraz służące wykorzystaniu walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska. Zakłada się iż realizacja projektu zachęci do zajęć ruchowych, na świeżym powietrzu, wpłynie na bezpieczeństwo i komfort zabawy. Planowana operacja ma propagować aktywny tryb życia wśród najmłodszych, wspomagać ich wszechstronny rozwój, a także integrować mieszkańców. Planowane jest zakończenie realizacji operacji do listopada 2018 r. Place zabaw będą całkowicie bezpieczne i będą posiadać odpowiednie atesty. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji operacji będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.

 

 

Skip to content