Gmina ubiega się o 2 mln złotych dofinansowania na modernizację ujęć wody.

W dniu 9 sierpnia br. Burmistrz Michałowa złożył wniosek na dofinansowanie operacji :  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną ujęcia wody w miejscowościach Szymki i Garbary. Oprócz stacji uzdatniania wody dofinansowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków na obiektach gminnych we wsiach Sokole, Juszkowy Gród, Jałówka.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2022. Całkowity koszt projektu wynosi 3.9 mln zł. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PROW wynosi prawie 2 mln. zł.

 

Skip to content