Burmistrz podsumował 2 lata pracy samorządu

Burmistrz Marek Nazarko na dzisiejszej, 26 listopada sesji Rady Miejskiej Michałowa, podsumował dwa lata kadencji samorządu. W prezentacji burmistrz porównał dwa lata samorządu pod jego kierownictwem do 4 poprzednich lat.

– Wygospodarowaliśmy własnych środków w budżecie na rok 2020 – 6 750 000 zł, a na rok 2021 – 8 778 000 zł, to są pieniądze na inwestycje, remonty i działania społeczne. To są nasze wyzwania. W poprzedniej kadencji nadmierne wydatki bieżące spowodowały brak inwestycji i działań społecznych – powiedział Marek Nazarko.

Przez dwa lata udało się pozyskać 22 154 000 zł ze środków unijnych na nowe projekty, realizowanie zadań inwestycyjno-remontowych i działania bieżące. Dla porównania – w roku 2018 – żadnych pieniędzy z UE.

Nowością w gminie był program pomocowy 2000 Ekstra – pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin w Michałowie. W ciągu dwóch lat skorzystało z pomocy ponad 300 rodzin.

Innym nowatorskim programem był program dofinansowania z budżetu gminy remontu dróg do posesji i gospodarstw rolnych. W 2020 r z programu „Droga do twojego gospodarstwa” wyremontowanych zostało 15 dróg.

Kolejnym uruchomionym w 2020 r. programem, z dofinansowaniem z budżetu gminy był Ekstra Program dociepleń. W ramach tego programu dofinansowano remont 45 mieszkań.

W tym roku również została powołana do życia spółka „Niezapominajka”, której głównym zadaniem jest budowa domów w Michałowie. Wstępnie zainteresowanych wykupem mieszkań lub wynajmem mieszkań komunalnych jest 180 rodzin. Samorząd liczy, że w pierwszym etapie zostanie wybudowanych 68 mieszkań.

Samorząd realizuje też program wsparcia przedsiębiorców – rokrocznie przyznawana jest nagroda „Skrzydła Przedsiębiorczości” w pięciu kategoriach, a każda nagroda to kwota 20 tysięcy zł.

Burmistrz Marek Nazarko wspomniał również o likwidacji zakładu komunalnego. Jego zadania przejęły inne firmy. Budowę mieszkań spółka „Niezapominajka, a odśnieżanie, równanie, żwirowanie dróg, utrzymanie parku, sprzątanie obiektów i ulic, stołówkę szkolną, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, prowadzenie biblioteki i pracowni filmu realizują stowarzyszenia i prywatne firmy.

Został również uruchomiony transport gminny na 4 trasach, chociaż ostatnie miesiące mijającego roku to czasy pandemii i znaczne ograniczenia w transporcie.

Jak zaznaczył burmistrz Nazarko poprawiła się również promocja gminy i współpraca gminy z mediami.

– Michałowo często jest przedstawiane jako gmina, z której warto brać przykład – podkreślił burmistrz.

Warto również podkreślić fakt, że gmina utrzymała zwolnienie mieszkańców od podatku od nieruchomości.

Skip to content