Centra wsi pozyskują już fundusze na swoją działalność.

Centra wsi, funkcjonujące od niespełna miesiąca  w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie pozyskują już pierwsze zewnętrzne fundusze na swoją działalność.

W dniu 5. czerwca Burmistrz Michałowa podpisał z Urzędem Marszałkowskim dwie umowy na udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na działalność świetlic wiejskich w Jałowce, Bondarach Juszkowym Grodzie, Nowej Woli, Sokolu i Pieńkach. Dotacja z “Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” wyniesie łącznie niemal 30 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na podniesienie aktywności lokalnej społeczności wyżej wymienionych miejscowości.

Skip to content