Centra Wsi w gminie Michałowo rozwijają działalność i pozyskują fundusze

Aż 507 tysięcy złotych pozyskał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na działania skierowane do seniorów w ramach Centrów Wsi. Środki pochodzą z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”.

Centra Wsi swoją działalność rozpoczęły w czerwcu tego roku. Nowatorski projekt zakłada funkcjonowanie w sześciu miejscowościach gminy Michałowo: w Jałówce, Szymkach, Bondarach, Juszkowym Grodzie, Nowej Woli/Hieronimowie i Sokolu Centrów Wsi, gdzie obok oferty kulturalnej, zarówno dla młodszych i starszych, najbardziej potrzebujący mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc tzw. „złotej rączki” – pomoc w drobnych naprawach domowych, instruktażu obsługi urządzeń, dowozu leków, zakupów. W każdym z tych centrów docelowo będą zatrudnione trzy osoby: instruktor ds. kulturalno-oświatowych, instruktor ds. społeczno-kulturalnych, pracownik gospodarczy.

Aktywnie już działają Centra Wsi w Hieronimowie, Nowej Woli i Bondarach, gdzie instruktorzy z GOK Michałowo prowadzą zajęcia z dziećmi i dorosłymi. Dzieci spotykają się na zajęciach rytmiczno-muzycznych, starsi, głównie kobiety, chcą spróbować sił na estradzie. W Bondarach kobiety przychodzące na zajęcia chcą założyć zespół.

– W Hieronimowie grupa skupia się głównie na wyborze polskich pieśni biesiadnych, w Bondarach – białoruskich, rosyjskich i ukraińskich, a zajęcia są tak intensywne, że solistka z Bondar wystąpiła na scenie po dwóch tygodniach uczestniczenia w zajęciach – mówi Jerzy Ostapczuk instruktor z GOK.

Środki na finansowanie Centrów pochodzić mają z różnych źródeł. Na początku czerwca Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa podpisał z Urzędem Marszałkowskim dwie umowy na udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na działalność świetlic wiejskich w Jałowce, Bondarach Juszkowym Grodzie, Nowej Woli, Sokolu i Pieńkach. Dotacja z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” wyniesie łącznie niemal 30 tys. złotych.

Na ocenę czeka kolejny wniosek, złożony w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Tam do pozyskania jest kwota ok 1,6 mln złotych.

Skip to content