COVID 19 – można wypożyczyć z gminy pulsoksymetr i koncentrator tlenu

Mieszkańcy mający trudności z oddychaniem mogą darmowo wypożyczyć pulsoksymetry i koncentratory tlenu zakupione przez Gminę Michałowo/

PROCEDURA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

 Dokumenty wymagane do sporządzenia umowy użyczenia:

  • dowód osobisty wypożyczającego
  • w przypadku wypożyczenia koncentratora tlenu niezbędne jest dołączenie do umowy Zalecenia do stosowania zabiegu tlenoterapii wystawionego przez lekarza POZ.
  • Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wypożyczenia dokonuje się na:

  • 48 godzin (2 dni z możliwością przedłużenia) – w przypadku Koncentratorów tlenu
  • 7 dni – w przypadku pulsoksymetrów.

W przypadku zwrotu sprzętu sporządzany jest protokół zwrotu (stanowiący załącznik do Umowy użyczenia)

  • Wypożyczony sprzęt (koncentratory tlenu, pulsooksymetry), można odebrać z Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Michałowie bądź Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie.
  • Wypożyczony sprzęt, należy oddać w miejscu jego wypożyczenia.
  • W celu ustalenia terminu wypożyczenia sprzętu, należy skontaktować się z Biurem Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie tel: 85 713 17 74 lub Ochotniczą Strażą Pożarną w Michałowie tel: 85 718 90 98

Skip to content