Klaster Energii Michałowo na ogólnopolskim panelu jako modelowy przykład

Klaster Energii Michałowo jako modelowy przykład funkcjonowania został zaprezentowany w środę, 20 listopada w Krajowej Izbie Gospodarczej podczas Specjalnego Spotkania Ekspertów – cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Komitet Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej. Panele gromadzą szerokie grono ekspertów. Tym razem byli to energetycy, samorządowcy, prezesi spółek komunalnych a także przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Panel pierwszy otworzył Zenon Kiczka, przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej, omawiając wyzwania przed jakim stoją obecnie miasta na całym świecie. Ważną prezentację w tej części przedstawił Artur Dembny, ekspert Komitetu oraz Prezes Zarządu CRK sp. z o.o. – koordynatora klastra energii w Ostrowie Wielkopolskim. Przedstawił on niełatwy polski rynek energii i zarysował przed obecnymi przedstawicielami ministerstwa odpowiedzialnego za energię możliwe kierunki zmian.

Drugi panel zamknął się w prezentacji Tomasza Bońdosa – koordynatora Zespołu ds. Zarządzania Energią Miasta Bydgoszcz. Opisał on koncepcję realizowaną w Bydgoszczy, która docelowo ma doprowadzić do samowystarczalności energetycznej miasta – pokrycia zapotrzebowania miejskich spółek przez lokalną produkcję energii z różnych źródeł wytwórczych.

Panel poświęcony klastrom energii otworzył Tomasz Chmiel z Ministerstwa Aktywów Państwowych, kolejne dwa wystąpienia przedstawili praktycy – Artur Dembny oraz Daniel Raczkiewicz – ekspert IEN Energy sp. z o.o.

Daniel Raczkiewicz przedstawił za to klaster o innych warunkach wyjściowych. EnergyRegion Michałowo działa na terenach miejsko-wiejskich i jego zalążkiem była biogazownia rolnicza korzystająca z lokalnych zasobów. Michałowo rozbudowuje obecnie własną sieć cieplną i wraz z innymi gminami koncentruje się na działaniach termomodernizacyjnych i poprawie efektywności energetycznej.

– I jako jedyny po swojej prezentacji został nagrodzony brawami przez uczestników spotkania. Zostaliśmy bardzo dobrze odebrani zarówno, jeśli chodzi o prezentację jak i samą koncepcję funkcjonowania Klastra – podsumowuje Paweł Wysocki z Klastra Energii Michałowo.

Dr Artur Dembny prezes Zarządu Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim, prezentujący Ostrowski Rynek Energii, przyznał, że tylko 10 klastrów energii w Polsce ma szansę przetrwać i dobrze funkcjonować i Michałowo na pewno jest w tej grupie.

– Sukces klastra wynika przede wszystkim z dobrze opracowanej koncepcji działania. Wszystkie elementy zostały odpowiednio przygotowane i teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy modelowym przykładem takiego klastra. Cieszymy się również, że docenia się nas w Polsce. Regularnie odwiedzają nas delegacje samorządów z innych części kraju by przekonać się, że warto iść w tym kierunku – przyznaje burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Ostatni panel miał pokazać samorządowcom szeroki zakres możliwości przy budowie źródeł wytwórczych. W tej części znalazło wystąpienie Piotra Korytkowskiego – prezydenta Konina, który przedstawił doświadczenia z działania Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie – wielokrotnie nagradzanej i uznawanej za jedną z najlepszych tego typu instalacji w Polsce.

– Samowystarczalność miejska zapewniana przez jednostki wytwórcze, tak jak jest w Michałowie jest jak najbardziej realna. Nawet w większych miastach – ocenia Paweł Wysocki z Klastra Energii Michałowo.

W piątek, 29 listopada w Urzędzie Miasta w Michałowie odbędzie się spotkanie podsumowujące 2 lata funkcjonowania Klastra Energii Michałowo.

Skip to content