DODATEK ELEKTRYCZNY – można już składać wnioski

Dodatek elektryczny:

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który:

  • wykorzystuje prąd jako źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne) wyłącznie do celów ich zużycia w gospodarstwie domowym.
  • źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

(do wniosku należy dołączyć faktury od dostawcy energii elektrycznej za 2021r.)

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

WAŻNE!!

Dodatkiem nie są objęte gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. fotowoltaika.

 

UWAGA!!

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, LPG)

 

Gdzie złożyć wniosek:

wnioski należy składać do dnia 1 lutego 2023  r. na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 71 31 777

 

Wzór wniosku do pobrania:

Podstawa prawna:

Skip to content