Dodatkowe środki na docieplenia mieszkań i drogi do gospodarstw.

Radni Michałowa na wczorajszej Sesji Rady Miejskiej przy 12 głosach za i 3 przeciw podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, w której przeznaczyli dodatkowe 200 tysięcy złotych na wymiany pieców i docieplenia mieszkań. Program termomodernizacji cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wysokość dofinansowania na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal w budynku wielorodzinnym i bloku mieszkalnym wynosi 15 tys. zł. Oznacza to, że w tym roku z programu skorzysta około 20 dodatkowych rodzin.

Podobnie duże zainteresowanie wzbudza program budowy dróg do gospodarstw.  Z drugiej strony – większe drogi gminne są w dobrym stanie ( w tym roku dzięki wsparciu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyremontowanych będzie 5 dróg gminnych). Burmistrz wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców zapowiedział podczas wczorajszej sesji zwiększenie o kolejne 300 tysięcy złotych środków na budowę dróg dojazdowych do gospodarstw.

Skip to content