Dokumentacja analizy fotograficznej Gminy Michałowo

Dokumentacja analizy fotograficznej Gminy Michałowo wykonana w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach edycja II” realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dotyczą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo, zgodnie z Uchwałą Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sesja do konsultacji społecznych została wykonana przez Fundację Zapomniane Podlasie reprezentowaną przez Pana Macieja Nowakowskiego – wiceprezesa.

Materiał fotograficzny przedstawia zabudowę charakterystyczną dla miejscowości Michałowa. W ramach zebranej dokumentacji (metoda analizy fotograficznej) można zauważyć zmiany zachodzące w terenie.

 

obszar przy ul. Białostockiej w rejonie wjazdu do Michałowa z miejscowości Żednia

obszar w rejonie ulic: Fabrycznej, Gródeckiej, Leśnej, Sienkiewicza i Wąskiej

obszar w rejonie ul. Gródeckiej przy wyjeździe z Michałowa w kierunku do miejscowości Gródek

obszar w rejonie ul. Akacjowej, Młynowej i Świętojańskiej

obszar w południowo – wschodniej cz. Michałowa w rejonie drogi Gródek – Jałówka i ulic: Białostockiej i Wyręby

Skip to content