Dotacje na termomodernizacje budynków mieszkalnych w gminie Michałowo. Nowatorski projekt proekologiczny i spójny wizerunkowo

15 tys. zł dofinansowania na docieplenie budynku mieszkalnego, a do 25 tys. zł dofinansowania przy skorzystaniu z elementów poprawy wizerunku elewacji – to pomysł samorządu Michałowa na nowatorski projekt proekologiczny i spójny wizerunkowo budynków mieszkalnych gminy. Radni Michałowa na dzisiejszej, 25 lipca Sesji Rady Miejskiej Michałowa podjęli niemal jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w latach 2019- 2024.

Chodzi nie tylko o dotację dla mieszkańców przy wymianie pieców, czy ociepleniu mieszkań, również o spójny wizualnie system identyfikacji budynków. Gmina na realizację projektu przeznaczy 300 tys. zł rocznie ze swojego budżetu.

– Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program, więc nie mamy skąd czerpać wzorców, a chcemy pomóc mieszkańcom w przeprowadzeniu termomodernizacji w ich domach, czy to będzie wymiana pieców, czy docieplenie budynku, czy poprawa wizerunku domu. Dotacje będą mogły dotyczyć tych mieszkańców, których dochód nie przekracza 2,5 tysiąca zł na członka rodziny, a więc nie najuboższych, gdyż nie chcemy, by nasza gmina była postrzegana tylko jako gmina socjalna. – przekonywał radnych burmistrz Marek Nazarko.

Wysokość dofinansowania na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal w budynku wielorodzinnym i bloku mieszkalnym wynosi 15 tys. zł. Dotacja może być podwyższona nawet do 25 tys. zł, jeśli przy dociepleniu domu, właściciel będzie chciał skorzystać z któregoś elementu do zastosowania na elewacji budynku.

– Chodzi nie tylko o rozwiązania proekologiczne, ale także wizerunkowe, ponieważ my jako samorząd powinniśmy też kreować przestrzeń publiczną. Nie narzucamy rozwiązań architektonicznych, a proponujemy elementy z systemu identyfikacji wizualnej, zawartych w projekcie „Modelowe Domy Michałowa” – dodał burmistrz Nazarko.

Uchwała dotyczy kompleksowego programu, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jedno- i wielorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków by efektywnie zarządzać energią.

Ponadto dotacje mogą pomóc w utworzeniu spójności krajobrazu i systemu identyfikacji wizualnej Gminy Michałowo. System identyfikacji wizualnej to uporządkowany zbiór detali i form architektonicznych specjalnie opracowanych dla Gminy Michałowo zawartych w projekcie „Modelowe Domy Michałowa”.

Ze swojej strony Gmina Michałowo zobowiązuje się do udzielenia większego procentu dofinansowania do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych osobom korzystającym przy tym z księgi wizualizacji zawartej w projekcie „Modelowe Domy Michałowa”. Inwestorzy, którzy przy dociepleniu swojego domu, korzystać będą z dokumentacji projektowej na „Modelowe Domy Michałowa” otrzymają dotację – maksymalnie do 25 000,00 PLN w zależności od ilości elementów, jakie zastosują na elewacji budynku.

Dotacja może zostać przyznana, jeżeli miesięczny dochód na jedną osobę w danym gospodarstwie domowym – obliczony zgodnie z zasadami obliczania dochodu określonymi w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) – nie przekracza kwoty 2.500 złotych.

Źródłem dofinansowania będą środki z budżetu gminy w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN rocznie.

Na 14 radnych obecnych na sesji, 13 poparło projekt uchwały, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Skip to content