Działalność placówek opiekuńczych czasowo zawieszona

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wojewoda podlaski przedłużył do dnia 10 maja 2020r. czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, a także warsztatów terapii zajęciowej.

Skip to content