Fontanna w Parku znów działa

Można znów podziwiać fontannę w Parku Miesjkim im. 4 czerwca 1989 roku w Michałowie. Zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego odwiedzającym par przypominamy:

  • o konieczności przestrzegania zasad dystansowania społecznego: utrzymywanie wynoszącej min. 2 m odległości od innych uczestników rekreacji,
  • unikaniu gromadzenia się i przebywania w zatłoczonych miejscach i w sąsiedztwie dużych liczebnie grup osób,
  • noszeniu maseczki, a ponadto noszeniu jej we właściwy sposób (szczelne przyleganie, zasłonięcie nosa i ust),
  • dbałości o częste mycie i dezynfekcję rąk przeznaczonymi do tego celu środkami,
  • prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas kaszlu/ kichania,
  • zalecamy powstrzymanie się od odwiedzania tego rodzaju miejsc w razie objawów infekcji dróg oddechowych.

Skip to content