Gmina Michałowo chce rozwinąć budownictwo mieszkaniowe. Powołuje do życia spółkę budowlaną „Niezapominajka”

Radni Michałowa na środowej, 30 października sesji podjęli uchwałę w sprawie powołania spółki, której celem będzie budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Zapowiedź takiej uchwały zgłosił burmistrz Marek Nazarko już na poprzedniej sesji, podczas której zapadła decyzja o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

Projekt uchwały w sprawie powołania spółki pod nazwą „Niezapominajka” wywołał sporą dyskusję. Burmistrz Marek Nazarko przedstawił propozycję powołania spółki, której głównym zadaniem byłoby budowanie mieszkań w gminie Michałowo z pomocą kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółkę trzeba by wyposażyć w ziemię lub odpowiednie środki do budowy mieszkań.

– Mamy kilka ładnych działek w Michałowie, które są własnością gminy i na nich mogłyby być te mieszkania wybudowane. W pierwszym etapie 70-80 mieszkań – powiedział Marek Nazarko.

Według burmistrza spółka powinna postarać się o zaciągnięcie kredytu z dopłatą rządową, pod budowę nieruchomości na preferencyjnych warunkach w BGK – termin marzec 2020r. Decyzja o przyznaniu kredytu, która warunkuje dalsze funkcjonowanie spółki, zapadnie na przełomie 2020/2021.

Zanim jednak zapadnie decyzja o budowie mieszkań spółka musi powstać z dniem 1 stycznia. Jej kapitał zakładowy to 100 tys. zł, a wszystkie udziały w spółce obejmuje gmina Michałowo. Samorząd powołuje prezesa i radę nadzorczą. Została już nawet wybrana nazwa spółki – „Niezapominajka”, by nawiązywała do loga Michałowa.

Spółka mogłaby wybudować 70-80 mieszkań w 2021 r. Byłyby to mieszkania na wynajem z możliwością wykupu po 5 latach użytkowania oraz komunalne. Od kilku lat komisja mieszkaniowa nie przyznała w gminie żadnego mieszkania komunalnego, bo takimi gmina nie dysponuje.

Jeden z radnych dopytywał się jaki jest biznes plan, jaka jest skala potrzeb, czy ktoś dokładnie policzył, ilu mieszkań potrzeba i jakie są warunki realizacji budowy.

– Nie zmam szczegółów tego planu, a bez tego nie mogę poprzeć tej uchwały – tłumaczył.

Innemu nazwa „Niezapominajka” kojarzy się z knajpą, a nie poważnym przedsięwzięciem.

– My dopiero wybieramy drogę ku budowaniu mieszkań lub nie, to tylko kierunek. Na biznes plan, czy możliwości realizacji przyjdzie czas później, bez tej uchwały nie będzie można podjąć jakichkolwiek działań. A większość z nas jest przekonana, że mieszkania są potrzebne, choćby osobom młodym, by nie wyjeżdżały z Michałowa – odpowiadali zwolennicy uchwały.

W rezultacie 13 radnych było za powołaniem do życia „Niezapominajki”, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden był przeciwny.

Skip to content