Gmina Michałowo dofinansuje remont dróg dojazdowych do posesji i do terenów rolnych

Co najmniej 200 tys. zł w tym roku i 400 tys. zł w roku następnym i kolejnych przeznaczy gmina Michałowo na remont dróg dojazdowych do posesji oraz terenów rolnych. Taką decyzję podjęli dziś jednogłośnie radni Michałowa.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg dojazdowych do posesji oraz terenów rolnych z budżetu gminy w latach 2020 – 2024 zakłada dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do posesji o długości 250 metrów i szerokości do 3 metrów emulsją asfaltową lub drogi o długości 1 kilometra i szerokości do 3 metrów nawierzchnią żwirową o grubości 0,2 m oraz dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do terenów rolnych o długości do 1 kilometra i szerokości do 3 metrów nawierzchnią żwirową o grubości 0,2 m.

– W tym roku będzie to program pilotażowy, chcemy go zacząć, by zobaczyć, jak się sprawdzi. Dlatego w tym roku przeznaczymy z budżetu gminy na ten cel, co najmniej 200 tys. zł, a w każdym następnym po 400 tys. zł – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

Zaznaczył przy tym, że do 30 marca pojawi się ogłoszenie naboru na składanie wniosków, a do 31 maja wnioski zostaną rozpatrzone i ocenione. Oceni je komisja złożona z radnych z Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

– To niesamowity program i jest to też realna pomoc dla środowisk wiejskich – chwalił jeden z radnych.

Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

Skip to content