Gmina Michałowo przejmuje szkołę ponadpodstawową

Od 1 września jedna z najstarszych szkół zawodowych w województwie trafi pod skrzydła Gminy w Michałowie.  Radni Michałowa podczas Uroczystej Sesji, w dniu 1 czerwca podjęli uchwałę o przejęciu szkoły od Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Za przejęciem szkoły opowiedzieli się wcześniej mieszkańcy gminy, wyrażając swoje zdanie podczas pierwszych w historii konsultacji społecznych, w dniu 26 maja br.

Na 1001 osób, jakie wzięły udział w konsultacjach, 821 opowiedziało się za przejęciem szkoły ponadpodstawowej przez Gminę Michałowo

Dla szkoły oznacza to nie tylko stabilizację finansową, ale też wyższy poziom nauczania i o wiele bogatszą ofertę edukacyjną w liceum, technikum i szkole branżowej. Szkoła będzie wyposażona w zawodowy sprzęt, a uczniowie będą mieli możliwość pracy w klasach multimedialnych.

Gmina Michałowo chce zachęcić uczniów do kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej – liceum ogólnokształcącym solidne wykształcenie poprzez rozszerzenie przedmiotów ścisłych i humanistycznych, a w technikum i szkołach zawodowych zdobycie solidnych kwalifikacji poprzez praktyki i staże w renomowanych zakładach pracy.

By młodzi ludzie mieli wybór w technikum proponuje kształcenie w kierunku: technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik ekonomista. Natomiast w szkole zawodowej, branżowej szkole I stopnia wybór jest jeszcze większy: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, piekarz, ogrodnik, kucharz.

A dodatkowo gmina zapewnia, że każdy uczeń, który zdecyduje się podjąć naukę w Zespole Szkół w Michałowie otrzyma laptop na cały okres nauki.

 

Skip to content