Gmina Michałowo wspiera finansowo Powiat Białostocki w jego zadaniach

Podczas ostatniej, 29 grudnia 2022 r. sesji radni Michałowa przyjęli szereg uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu – dwie z nich dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, cztery kolejne – wsparcia finansowego w sprawie remontów lub przebudowy dróg w gminie.

Radni zmienili uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli i zwiększyli dofinansowanie w roku 2022 do kwoty 11 886 zł. A w kolejnej uchwale przyznali dofinansowanie na rok 2023 w wysokości 12 310 zł.

Pomoc finansowa powiatowi białostockiemu na drogi obejmuje:

  1. Dofinansowanie w wysokości 215 250 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka – Mostowlany – Bobrowniki, na odcinku Mostowlany- Jałówka”
  2. Dofinansowanie w wysokości 107 597 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1629B starodroże drogi wojewódzkiej Nr 676 – Nowa Wola”
  3. Dofinansowanie w wysokości 588 577 na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440B w miejscowości Topolany”
  4. Dofinansowanie w wysokości 588 576 zł na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica gminy Michałowo – etap I”

Środki finansowe na pomoc będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu gminy na rok 2023.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content