Gmina Michałowo wspiera powiat w budowie dróg

Radni Michałowa na ostatniej, 11 marca sesji podjęli szereg uchwał dotyczących pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na budowę dróg powiatowych w gminie Michałowo.

Dwie uchwały dotyczą pomocy finansowej na przebudowę drogi na odcinku Kuchmy – granica gminy Michałowo oraz na przebudowę z rozbudową przejścia w miejscowości Sokole. Pomoc gminy na budowę drogi Kuchmy – granica gminy wynosi 270 tys. zł (wartość inwestycji – 966 tys. zł, w roku bieżącym 609,7 tys. zł), a na drogę w Sokolu – 405 tys. zł (wartość inwestycji – ponad 1,1 mln zł, w tym roku – 747,7 tys. zł). Obie inwestycje zostały rozpoczęte w ubiegłym roku a mają być zakończone w październiku 2021.

Dwie kolejne uchwały dotyczą udzielenia pomocy finansowej powiatowi na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Topolany – 21,5 tys. zł oraz na odcinku Hieronimowo – Potoka – granica gminy Michałowo – 65 tys. zł.

Wszystkie te uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Skip to content